Kontakt

Kontaktné údaje

Obchodné meno
Norbert Frank -EUROINF TATRY - Salaš u Franka
Popradská 682/34
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 310 024 63

IČ DPH: SK 10 20 76 19 95

Číslo účtu: 598 342 602/0200, VÚB a.s.- Stará Ľubovňa

Telefón/fax: 052/43 692 92

Kontaktná osoba: Norbert Frank - majiteľ firmy 0903 910 039

Ekonomický úsek: Júlia Krajňáková – 0904 190 734

Prevádzka: Ing. Kšenžigh Ladislav, Iveta Franková, Ing. Kubová Čerkalová Miroslava -  0911 910 638

Registrácia
Obvodný úrad v Starej Ľubovni
odbor živnostenského podnikania
živnostenský register č.710-260

E-mail: salasufranka@salasufranka.sk