Kontakt

Kontaktné údaje

Obchodné meno
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka
Popradská 682/34
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 310 024 63

IČ DPH: SK 10 20 76 19 95

IBAN: SK54 0200 0000 0005 9834 2602 - VÚB a.s., Stará Ľubovňa

Telefón na prevádzku: +421 911 910 638

Kontaktná osoba: Norbert Frank - majiteľ firmy

Ekonomický úsek: Júlia Krajňáková – 052/43 266 59

Prevádzka: Ing. Kšenžigh Ladislav, Franková Iveta, Ing. Kubová Čerkalová Miroslava -  0911 910 638

Registrácia
Obvodný úrad v Starej Ľubovni
odbor živnostenského podnikania
živnostenský register č.710-260

E-mail: salasufranka@salasufranka.sk