ĽUBOVNIANSKY MAJÁLES (27.-29.5.2022)

 Pozývame Vás na 5. Ľubovniansky majáles, ktorý sa bude konať v parku na Námestí gen. Štefánika v termíne 27.-29.5.2022!