Stravné lístky 2022

Stravné lístky platné na rok 2022 prijímame do 12. januára 2023 (vrátane).

Po tomto termíne budeme prijímať len stravné lístky platné na rok 2023!

 

Salašské stravné lístky zostávajú v platnosti.